Hjemmeside

Første deesignutkast for vår nye hjemmeside.
Den er fortsatt under utvikling, og spesielt jobber vi med å få på plass et booking-system for våre konserter.

Følg oss også gjerne på Facebook og Instagram.

Åpningstider:

Fredag: 15.00 - 24.00
Lørdag: 15.00 - 24.00
Søndag: 12.00 - 20.00